Duff Moisture Code
I dag
I morgen
Om to dager

Duff Moisture Code (DMC)

Duff Moisture Code (DMC) er en del av den generelle skogbrannfareindeksen. DMC beskriver innhold av fuktighet i vegetasjon som har røtter et stykke ned i bakken, som små og mellomstore trær. Denne vegetasjonen påvirkes en del av været og varierer derfor om det er nedbør eller ikke.

Værparametrene som brukes til å beregne DMC er lufttemperatur, luftfuktighet og nedbør. DMC reagerer på endring av fuktighet. Hvis det ikke er nedbør så øker DMC med moderat hastighet, mens den reduseres ved nedbør. Er det mye nedbør reduseres DMC forholdsvis raskt til lave verdier.

Fargeskalaen til DMC er noe forenklet i forhold til fargeskalaen for skogbrannfareindeksen. Forskjellen er at vi bare bruker én grønnfarge for ‘liten fare’, ellers er resten er likt.

Følg alltid rådene fra lokale myndigheter

Skogbrannfareindeksen er et hjelpemiddel i en totalvurdering av den lokale skogbrannfaren. Farevarsler og advarsler fra lokale myndigheter vil alltid overstyre indeksen og skal tas hensyn til, selv ved lav skogbrannfareindeks. Da er gjerne de faktiske forholdene mer utfordrende enn det skogbrannfareindeksen viser.

Husk at det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i tidsrommet mellom 15. april og 15. september. Utenom dette tidsrommet plikter enhver å vise aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann.

Flere komponenter av skogbrannfareindeksen kan finnes her: FWI, FFMC, DC, og ISI.