Fine fuel moisture code
I dag
I morgen
Om to dager

Fine Fuel Moisture Code (FFMC)

Fine Fuel Moisture Code (FFMC) er en del av den generelle skogbrannfareindeksen. FFMC beskriver innhold av fuktighet i vegetasjon som har røtter hovedsakelig i det øverste jordlaget. Dette er for eksempel gress og lyng. Denne vegetasjonen påvirkes relativt lett av været og FFMC gir derfor raskere høye verdier under tørre forhold enn skogbrannfareindeksen for øvrig. Siden de fleste branner opptrer i lavtvoksende vegetasjon så blir FFMC et mål på mulighet for antennelse.

Værparametrene som brukes til å beregne FFMC er lufttemperatur, luftfuktighet, vind og nedbør. FFMC reagerer relativt raskt på endring av fuktighet. Hvis det ikke er nedbør så øker FFMC forholdsvis raskt. Ved nedbør er det også en rask reduksjon til lave verdier. Vind gir også et bidrag, men mindre enn fuktighet. FFMC øker med økende vind og minker med minkende vind. Det er altså mulig å få lavere FFMC selv om det ikke har kommet nedbør, men denne effekten er mindre enn for den generelle skogbrannfareindeksen.

Fargeskalaen til FFMC er noe forenklet i forhold til fargeskalaen til skogbrannfareindeksen. Forskjellen er at vi bare bruker én grønnfarge for ‘liten fare’, ellers er resten er likt.

Følg alltid rådene fra lokale myndigheter

Skogbrannfareindeksen er et hjelpemiddel i en totalvurdering av den lokale skogbrannfaren. Farevarsler og advarsler fra lokale myndigheter vil alltid overstyre indeksen og skal tas hensyn til, selv ved lav skogbrannfareindeks. Da er gjerne de faktiske forholdene mer utfordrende enn det skogbrannfareindeksen viser.

Husk at det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i tidsrommet mellom 15. april og 15. september. Utenom dette tidsrommet plikter enhver å vise aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann.

Flere komponenter av skogbrannfareindeksen kan finnes her: FWI, DMC, DC, og ISI.