Initial spread index
I dag
I morgen
Om to dager

Initial Spread Index (ISI)

Initial Spread Index (ISI) er en del av den generelle skogbrannfareindeksen og beskriver spredningshastigheten til brann. Vind er en viktig værparameter her, men den bruker også verdier fra FFMC-delen av skogbrannfareindeksen, hvor lufttemperatur, luftfuktighet og nedbør også inngår.

ISI reagerer raskt på endringer i vind, særlig på vindstyrker fra frisk bris (10 m/s) og oppover. Vi kan derfor ha store variasjoner i ISI fra dag til dag, uavhengig av nedbør. Dette gjenspeiler seg også i den generelle skogbrannfareindeksen, men ikke like mye.

Fargeskalaen til ISI er noe forenklet i forhold til fargeskalaen for skogbrannfareindeksen. Forskjellen er at vi bare bruker én grønnfarge for ‘liten fare’, ellers er resten likt.

Følg alltid rådene fra lokale myndigheter

Skogbrannfareindeksen er et hjelpemiddel i en totalvurdering av den lokale skogbrannfaren. Farevarsler og advarsler fra lokale myndigheter vil alltid overstyre indeksen og skal tas hensyn til, selv ved lav skogbrannfareindeks. Da er gjerne de faktiske forholdene mer utfordrende enn det skogbrannfareindeksen viser.

Husk at det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i tidsrommet mellom 15. april og 15. september. Utenom dette tidsrommet plikter enhver å vise aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann.

Flere komponenter av skogbrannfareindeksen kan finnes her: FWI, FFMC, DMC, og DC.